Odkryj moc bezpieczeństwa: Nieiskrzące narzędzia FACOM ADF

Odkryj moc bezpieczeństwa: Nieiskrzące narzędzia FACOM ADF

"ISKRA OPANOWANA" PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH NIEISKRZĄCYCH FACOM ADF

Narzędzia nieiskrzące zostały opracowane do stosowania w otoczeniu wybuchowym lub łatwopalnym, gdzie narzędzia „klasyczne” ze stali, w następstwie tarcia, uderzeń lub upadku na twarde powierzchnie mogą przypadkowo wytwarzać iskry.

Cała gama FACOM ADF jest produkowana ze specjalnego stopu miedziano berylowego, o charakterystykach mechanicznych lepszych niż inne stopy proponowane dla narzędzi nieiskrzących (np. aluminium-brąz).
FACOM określił skład stopu Cu-Be oraz jego specyficzną obróbkę w zależności od zastosowania każdego narzędzia.
Poza właściwościami nieiskrzącymi, stop Cu-Be ma właściwości antymagnetyczne (inaczej niż w przypadku stopu aluminium-brąz), jest bardzo odporny na korozję i umożliwia, dzięki niższemu ciężarowi właściwemu, znaczące zmniejszenie zmęczenia użytkownika. Budowa narzędzi FACOM ADF jest zgodna z najbardziej rozpowszechnionymi normami wymiarowymi: (ISO, DIN) itp. oraz przystosowana do głównych funkcji narzędzia.

Narzędzia FACOM ADF mogą być stosowane w bardzo różnych dziedzinach, takich jak:

• przemysł wydobywczy,
• wydobycie ropy naftowej i gazu (wieże i platformy wiertnicze),
• rafinerie, zakłady petrochemiczne,
• obsługa rurociągów,
• produkcja i przesył energii (gaz, elektryczność itp.),
• stocznie,
• transport lotniczy, lotniska,
• produkcja farb,
• produkcja materiałów wybuchowych i produktów łatwopalnych,
• arsenały, magazyny amunicji lub materiałów wybuchowych,
• zastosowania wymagające rozmagnesowania narzędzi (wióry itp.),
• rolnictwo - silosy zbożowe.

Świadectwo TU (nr TUV-F 09 ATEX 0005 X) potwierdza zgodność gamy FACOM ADF z wymaganiami obowiązujących norm dla otoczeń wybuchowych oraz z wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, wg norm:
EN 1127-1, EN 13463-1 i EN 13463-5.

BEZPIECZEŃSTWO!

• Narzędzia nieiskrzące nie są wystarczającym środkiem zapobiegającym wybuchowi. Konieczne są inne środki przystosowane do otoczenia, takie jak: odzież, rękawice, okulary ochronne i odpowiednie materiały.
• Temperatura powierzchni narzędzia nieiskrzącego nie może przekroczyć temperatury zapłonu otaczających gazów.
• Żadnego narzędzia ze stopu Cu-Be nie należy używać w obecności acetylenu (ryzyko iskier).
• Każde narzędzie ze stopu Cu-Be w stanie wyrobu gotowego nie stanowi żadnego zagrożenia dla użytkownika. Natomiast, modyfikacja tych narzędzi niesie za sobą ryzyko uwolnienia cząstek stopu Cu-Be, szkodliwych dla zdrowia.

Przejdź do produktów:

NARZĘDZIA NIEISKRZĄCE

Ask for product

* Required field

Newsletter

newsletter.jpg

We are glad that you would like to receive our newsletter!


We promise that the content will be interesting, and we do not intend to send it more often than once a month :) If you want to read from time to time about new products and tool promotions, please check below consent and provide your email address.

Please be advised that in order to optimize the content available on our website, to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on end users' devices. Cookie files can be controlled by the user using the settings of your web browser. By continuing to use our website without changing your browser settings, you accept the use of cookies. Read more: Privacy policy.